کارفرما: قهوه شوبین طراحی برند،طراحی لوگو، طراحی ست اداری، طراحی کاراکتر، ساخت تیزر،طراحی بسته بندی، طراحی کارت ویزیت، عکاسی، طراحی وب سایت، مدیریت اینستاگرام طراح: علی حیدری

قهوه شوبین

کارفرما: قهوه شوبین
طراحی برند،طراحی لوگو، طراحی ست اداری، طراحی کاراکتر، ساخت تیزر،طراحی بسته بندی، طراحی کارت ویزیت، عکاسی، طراحی وب سایت، مدیریت اینستاگرام
طراح: علی حیدری

کارفرما: ساتراپ استیل لوتوس طراحی وب سایت طراح: علی حیدری

ساتراپ استیل لوتوس

کارفرما: ساتراپ استیل لوتوس
طراحی وب سایت
طراح: علی حیدری

کارفرما: کیک فرهیار طراحی وب سایت طراح: علی حیدری

کیک فرهیار

کارفرما: کیک فرهیار
طراحی وب سایت
طراح: علی حیدری

کنش معاصر معماری

کارفرما: کنش معاصر معماری
طراحی وب سایت، طراحی کاتالوگ، عکاسی
طراح: علی حیدری

کارفرما: بلو اسکارف طراحی برند، طراحی لوگو، طراحی سایت، طراحی اینستاگرام ، طراحی کارت ویزیت طراح: علی حیدری

بلو اسکارف

کارفرما: بلو اسکارف
طراحی برند، طراحی لوگو، طراحی سایت، طراحی اینستاگرام ، طراحی کارت ویزیت
طراح: علی حیدری

کارفرما: میراکل هیل طراحی وب سایت و بسته بندی محصولات طراح: علی حیدری

میراکل هیل

کارفرما: میراکل هیل
طراحی وب سایت و بسته بندی محصولات
طراح: علی حیدری