کارفرما: کافه ورگ طراحی لوگو, طراحی کارت ویزیت, طراحی منو طراح: علی حیدری

کافه ورگ

کارفرما: کافه ورگ
طراحی لوگو, طراحی کارت ویزیت, طراحی منو
طراح: علی حیدری

کارفرما :اسپورت دولوپمنت طراحی لوگو / طراحی کارت پرسنلی طراح: علی حیدری

اسپرت دولوپمنت

کارفرما :اسپورت دولوپمنت
طراحی لوگو / طراحی کارت پرسنلی
طراح: علی حیدری

کارفرما: قهوه شوبین طراحی برند،طراحی لوگو، طراحی ست اداری، طراحی کاراکتر، ساخت تیزر،طراحی بسته بندی، طراحی کارت ویزیت، عکاسی، طراحی وب سایت، مدیریت اینستاگرام طراح: علی حیدری

قهوه شوبین

کارفرما: قهوه شوبین
طراحی برند،طراحی لوگو، طراحی ست اداری، طراحی کاراکتر، ساخت تیزر،طراحی بسته بندی، طراحی کارت ویزیت، عکاسی، طراحی وب سایت، مدیریت اینستاگرام
طراح: علی حیدری

کارفرما: پریچهر شهبازی طراحی لوگو طراح: علی حیدری

پریچهر شهبازی

کارفرما: پریچهر شهبازی
طراحی لوگو
طراح: علی حیدری

کارفرما: خشکبار لوئین طراحی برند،طراحی لوگو، طراحی ست اداری، طراحی بسته بندی، طراحی وب سایت طراح: علی حیدری

خشکبار لوئین

کارفرما: خشکبار لوئین
طراحی برند،طراحی لوگو، طراحی ست اداری، طراحی بسته بندی، طراحی وب سایت
طراح: علی حیدری

کارفرما: شال و روسری لک لک سفید طراحی لوگو طراح: علی حیدری

لک لک سفید

کارفرما: شال و روسری لک لک سفید
طراحی لوگو
طراح: علی حیدری

کارفرما: کافه کاخ طراحی لوگو طراح: علی حیدری

کافه کاخ

کارفرما: کافه کاخ
طراحی لوگو
طراح: علی حیدری

کارفرما: صنایع دستی جانان طراحی لوگو طراح: علی حیدری

صنایع دستی جانان

کارفرما: صنایع دستی جانان
طراحی لوگو
طراح: علی حیدری

کارفرما: قهوه انرژی باکس طراحی لوگو، طراحی ست اداری، طراحی قالب اینستاگرام، ساخت ویدیو، عکاسی، برندینگ طراح: علی حیدری

قهوه انرژی باکس

کارفرما: قهوه انرژی باکس
طراحی لوگو، طراحی ست اداری، طراحی قالب اینستاگرام، ساخت ویدیو، عکاسی، برندینگ
طراح: علی حیدری

مطلبی برای نمایش وجود ندارد