کارفرما: قهوه شوبین طراحی برند،طراحی لوگو، طراحی ست اداری، طراحی کاراکتر، ساخت تیزر،طراحی بسته بندی، طراحی کارت ویزیت، عکاسی، طراحی وب سایت، مدیریت اینستاگرام طراح: علی حیدری

قهوه شوبین

کارفرما: قهوه شوبین
طراحی برند،طراحی لوگو، طراحی ست اداری، طراحی کاراکتر، ساخت تیزر،طراحی بسته بندی، طراحی کارت ویزیت، عکاسی، طراحی وب سایت، مدیریت اینستاگرام
طراح: علی حیدری

کارفرما: صنایع غذایی میو  ساخت ویدیو، عکاسی طراح: علی حیدری

صنایع غذایی میو

کارفرما: صنایع غذایی میو
 ساخت ویدیو، عکاسی
طراح: علی حیدری

کارفرما: قهوه انرژی باکس طراحی لوگو، طراحی ست اداری، طراحی قالب اینستاگرام، ساخت ویدیو، عکاسی، برندینگ طراح: علی حیدری

قهوه انرژی باکس

کارفرما: قهوه انرژی باکس
طراحی لوگو، طراحی ست اداری، طراحی قالب اینستاگرام، ساخت ویدیو، عکاسی، برندینگ
طراح: علی حیدری

کارفرما: کافه فردا طراحی برند،طراحی ست اداری، طراحی کاراکتر،ساخت تیزر،طراحی بسته بندی ، طراحی کارت ویزیت، عکاسی طراح: علی حیدری

کافه فردا

کارفرما: کافه فردا
طراحی برند،طراحی لوگو، طراحی ست اداری، طراحی کاراکتر،ساخت تیزر،طراحی بسته بندی ، طراحی کارت ویزیت، عکاسی
طراح: علی حیدری

کارفرما: مم مد باربیکیو مدیریت اینستاگرام، عکاسی، فیلمبرداری طراح: علی حیدری

مم مد باربیکیو

کارفرما: مم مد باربیکیو
مدیریت اینستاگرام، عکاسی، فیلمبرداری
طراح: علی حیدری