کارفرما: قهوه شوبین طراحی برند،طراحی لوگو، طراحی ست اداری، طراحی کاراکتر، ساخت تیزر،طراحی بسته بندی، طراحی کارت ویزیت، عکاسی، طراحی وب سایت، مدیریت اینستاگرام طراح: علی حیدری

قهوه شوبین

کارفرما: قهوه شوبین
طراحی برند،طراحی لوگو، طراحی ست اداری، طراحی کاراکتر، ساخت تیزر،طراحی بسته بندی، طراحی کارت ویزیت، عکاسی، طراحی وب سایت، مدیریت اینستاگرام
طراح: علی حیدری

کارفرما: کافه فردا طراحی برند،طراحی ست اداری، طراحی کاراکتر،ساخت تیزر،طراحی بسته بندی ، طراحی کارت ویزیت، عکاسی طراح: علی حیدری

کافه فردا

کارفرما: کافه فردا
طراحی برند،طراحی لوگو، طراحی ست اداری، طراحی کاراکتر،ساخت تیزر،طراحی بسته بندی ، طراحی کارت ویزیت، عکاسی
طراح: علی حیدری

کارفرما: افرانوین طراحی لوگو، طراحی بسته بندی طراح: علی حیدری

افرانوین

کارفرما: افرانوین
طراحی لوگو، طراحی بسته بندی
طراح: علی حیدری

کارفرما: میراکل هیل طراحی وب سایت و بسته بندی محصولات طراح: علی حیدری

میراکل هیل

کارفرما: میراکل هیل
طراحی وب سایت و بسته بندی محصولات
طراح: علی حیدری

کارفرما: گوزن مارکت طراحی لوگو طراح: علی حیدری

گوزن مارکت

کارفرما: گوزن مارکت
طراحی لوگو
طراح: علی حیدری

کارفرما: عرقیجات سایدا طراحی لوگو طراح: علی حیدری

عرقیجات سایدا

کارفرما: عرقیجات سایدا
طراحی لوگو
طراح: علی حیدری