کارفرما: قهوه شوبین طراحی برند،طراحی لوگو، طراحی ست اداری، طراحی کاراکتر، ساخت تیزر،طراحی بسته بندی، طراحی کارت ویزیت، عکاسی، طراحی وب سایت، مدیریت اینستاگرام طراح: علی حیدری

قهوه شوبین

کارفرما: قهوه شوبین
طراحی برند،طراحی لوگو، طراحی ست اداری، طراحی کاراکتر، ساخت تیزر،طراحی بسته بندی، طراحی کارت ویزیت، عکاسی، طراحی وب سایت، مدیریت اینستاگرام
طراح: علی حیدری

کارفرما: مزون ساویس طراحی ست اداری، کارت ویزیت، طراحی بنر طراح: علی حیدری

مزون ساویس

کارفرما: مزون ساویس
طراحی ست اداری، کارت ویزیت، طراحی بنر
طراح: علی حیدری

کارفرما: قهوه انرژی باکس طراحی لوگو، طراحی ست اداری، طراحی قالب اینستاگرام، ساخت ویدیو، عکاسی، برندینگ طراح: علی حیدری

قهوه انرژی باکس

کارفرما: قهوه انرژی باکس
طراحی لوگو، طراحی ست اداری، طراحی قالب اینستاگرام، ساخت ویدیو، عکاسی، برندینگ
طراح: علی حیدری

کارفرما: کافه فردا طراحی برند،طراحی ست اداری، طراحی کاراکتر،ساخت تیزر،طراحی بسته بندی ، طراحی کارت ویزیت، عکاسی طراح: علی حیدری

کافه فردا

کارفرما: کافه فردا
طراحی برند،طراحی لوگو، طراحی ست اداری، طراحی کاراکتر،ساخت تیزر،طراحی بسته بندی ، طراحی کارت ویزیت، عکاسی
طراح: علی حیدری

کارفرما: بلو اسکارف طراحی برند، طراحی لوگو، طراحی سایت، طراحی اینستاگرام ، طراحی کارت ویزیت طراح: علی حیدری

بلو اسکارف

کارفرما: بلو اسکارف
طراحی برند، طراحی لوگو، طراحی سایت، طراحی اینستاگرام ، طراحی کارت ویزیت
طراح: علی حیدری

کارفرما: فروشا سنتر طراحی بروشور، ست اداری، کارت ویزیت، مدیریت اینستاگرام طراح: علی حیدری

فروشا سنتر

کارفرما: فروشا سنتر
طراحی بروشور، ست اداری، کارت ویزیت، مدیریت اینستاگرام
طراح: علی حیدری

کارفرما: عمارت عقد یار طراحی لوگو ، ست اداری، کارت ویزیت طراح: علی حیدری

عمارت عقد یار

کارفرما: عمارت عقد یار
طراحی لوگو ، ست اداری، کارت ویزیت
طراح: علی حیدری