کارفرما: قهوه شوبین طراحی برند،طراحی لوگو، طراحی ست اداری، طراحی کاراکتر، ساخت تیزر،طراحی بسته بندی، طراحی کارت ویزیت، عکاسی، طراحی وب سایت، مدیریت اینستاگرام طراح: علی حیدری

قهوه شوبین

کارفرما: قهوه شوبین
طراحی برند،طراحی لوگو، طراحی ست اداری، طراحی کاراکتر، ساخت تیزر،طراحی بسته بندی، طراحی کارت ویزیت، عکاسی، طراحی وب سایت، مدیریت اینستاگرام
طراح: علی حیدری

کارفرما: مزون ساویس طراحی ست اداری، کارت ویزیت، طراحی بنر طراح: علی حیدری

مزون ساویس

کارفرما: مزون ساویس
طراحی ست اداری، کارت ویزیت، طراحی بنر
طراح: علی حیدری

کارفرما: ساتراپ استیل لوتوس طراحی وب سایت طراح: علی حیدری

ساتراپ استیل لوتوس

کارفرما: ساتراپ استیل لوتوس
طراحی وب سایت
طراح: علی حیدری

کارفرما: آتلیه کودک نوآن  طراحی بنر، طراحی کارت ویزیت طراح: علی حیدری

آتلیه کودک نوآن

کارفرما: آتلیه کودک نوآن
 طراحی بنر، طراحی کارت ویزیت
طراح: علی حیدری

کارفرما: دفتر طراحی آراسته طراحی طراحی ، تراکت و بروشور طراح: علی حیدری

دفتر مهندسی آراسته

کارفرما: دفتر طراحی آراسته
طراحی طراحی ، تراکت و بروشور
طراح: علی حیدری